Sunday, July 7, 2013

LAST CHANCE FOR STRAY ANIMALS IN BOSNIA

emsad.hadzic@vet.gov.ba; inga.dujmovic@vet.gov.ba; sanin.tankovic@vet.gov.ba; ljubomir.kalaba@vet.gov.ba; pavo.radic@vet.gov.ba; vildana.tahirovic@vet.gov.ba; mirza.dzafo@vet.gov.ba; lj.terzic@fuzip.gov.ba; dj.car@fuzip.gov.ba; darko.babalj@parlament.ba; mirsad.dugum@parlament.ba; petar.kunic@parlament.ba; lazar.prodanovic@parlament.ba; adnan.basic@parlament.ba; amir.fazlic@parlament.ba; mirza.kusljugic@parlament.ba; nermin.puric@parlament.ba; denis.becirovic@parlament.ba; mato.franjicevic@parlament.ba; niko.lozancic@parlament.ba; asim.sarajlic@parlament.ba; beriz.belkic@parlament.ba; azra.hadziahmetovic@parlament.ba; bozo.ljubic@parlament.ba; salko.sokolovic@parlament.ba; borislav.bojic@parlament.ba; mladen.ivankovic-lijanovic@parlament.ba; sasa.magazinovic@parlament.ba; senad.sepic@parlament.ba; mladen.bosic@parlament.ba; zijad.jagodic@parlament.ba; slavko-slavuj.jovicic@parlament.ba; zvonko.jurisic@parlament.ba; emir.kabil@parlament.ba; drago.kalabic@parlament.ba; vesna.krstovic-spremo@parlament.ba; petar.kunic@parlament.ba; milica.markovic@parlament.ba; danijela.martinovic@parlament.ba; bosko.tomic@parlament.ba; nermina.zaimovic-uzunovic@parlament.ba; info@ombudsmen.gov.ba; mmicevska@vijeceministara.gov.ba; predsjedatelj@vijeceministara.gov.ba; amela.mulavdic@vijeceministara.gov.ba; sefkabineta@vlada.ks.gov.ba; sekretar@ssv.ks.gov.ba; kab.ministra@mvteo.gov.ba; kabinet.zamjenika@mvteo.gov.ba; info@mvteo.gov.ba; mp@mp.ks.gov.ba; ministar@mp.ks.gov.ba; nada.rajkovic@fmpvs.gov.ba; jasenko.selimovic@sdp.ba; generalni.sekretar@sdp.ba; sda@bih.net.ba; kosdask@sda.ba; kosdasa@bih.net.ba; info@sbbbh.ba ; nasastranka@nasastranka.ba; pr@nasastranka.ba; delegation-bih-interviews@eeas.europa.eu;

Cc: redaktion@wdr.de; explosiv@rtl.de; Punkt12@rtl.de; Redaktion.extra@rtl.de; news@rtl.de; nachtjournal@rtl.de; info@zdf.de; zured@daserste.de; zuschauerredaktion@rtl.de; mail@vox.de; online@welt.de; info@zdf.de; post@express.de; redaktion@jungewelt.de; zuschauerservicen24@n24.de; redaktion@radiokoeln.de; redaktion@koelner.de; online@welt.de; GutenAbend@rtl.de; presse@ndr.de; info@dw-world.de; info@DasErste.de; zuschauerservice@prosieben.de; zuschauerservice@sat1.de; service@sky.de; kontakt@superrtl.de; info@dpa.com; DieZeit@zeit.de; info@bild.de; spiegel@spiegel.de;

Subject: Bosanska Vlada: Zaštitite pse lutalice umjesto da ih ubijate

Poštovani,

Duboko smo razočarani i šokirani neodgovornim ponašanjem vladajućih političkih stranaka povodom problema sa napuštenim životinjama na ulicama Bosne i Hercegovine! Oštro osuđujemo vijest da se intenzivno radi na tome da se postojeći Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja suspenduje/izmijeni s obzirom na činjenicu da Vi - odgovorna vlast do sada niste skoro ništa učinili da se ovaj problem adekvatno riješi.

Ubijanje već ionako napaćenih životinja je najgore moguće rješenje i nije ni blizu evropskom putu.

VRATITI SE se na stari način riješavanja ovog problema kroz konstatno ubijanje neželjenih životinja koje se praktikovalo decenijama unazad nije NIKADA DALO NIKAKVOG EFEKTA. Sve to je finansijski koštalo kako državu tako i porezne obveznike. Mnoge Evropske zemlje su taj problem riješile permanentno u roku od nekoliko godina i to samo zato što su koristili princip sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, kako vlasničkih, tako i nevlasničkih. NE ZABORAVITE: nekastrirani mužjak može da oplodi desetine ženki, stvarajući na desetine neželjenog potomstva, dok jedna nesterilisana ženka i njen podmladak može da proizvede 67.000 novih, neželjenih životinja u samo šest godina. Za sedam godina, jedna mačka i njeno potomstvo može da proizvede neverovatnih 370.000 mačica. Zapitajte se - isplati li se ubijati ili kastrirati?

TRAŽIMO OD VLASTI da konačno preuzmu odgovornost i da prije svega počnu raditi posao za koji su plaćeni! Izbjegavanjem odgovornosti time što će se usmrtiti svi psi sa ulica neće se ni blizu riješiti problem napuštenih pasa! Problem pasa na ulicama je nastao napuštanjem istih od strane vlasnika koje vi ne kažnjavate i upravo zbog toga rješavanje ovog problema treba da bude vaš primarni cilj, a ne ubijanje nedužnih životinja!

ZAHTEVAMO u ime Boga i života koji nam je podario i u ime svih napuštenih i odbačenih životinja da pristupite ovom problemu na jedan civilizovan način koji se pokazao kao jako efikasan, human i jeftin. TRAŽIMO da se obustave svi pokušaji suspenzije/izmjene Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja isključivo na štetu životinja i da se hitno uvede centralni registar vlasničkih životinja i iste konačno sistematski registruju te da se zabrani nekontrolisani uzgoj i prodaja pasa. ZAHTEVAMO dosljedno kažnjavanje neodgovornih vlasnika za napuštanje životinja! ZAHTEVAMO da se ovaj problem reši uvođenjem dopune zakona za obavezno kastriranje i sterilizovanje svih pasa i mačaka na teritoriji BIH! I na kraju ZAHTIJEVAMO da po prvi put u svojoj karijeri napravite nešto u skladu sa Zakonom, a to je da ga, nakon četiri godine njegovog postojanja, počnete provoditi, a nikako mijenjati.

(NAME, COUNTRY)
------------------------------------------------------
Translation:

Dear Sirs,

We are deeply disappointed and shocked by the irresponsible behavior of the ruling political parties on the problems with stray animals from the streets of Bosnia and Herzegovina! We strongly condemn any suspension/change of the existing Law for the protection and the welfare of animals due to the fact that YOU - the responsible authorities have done nothing about this problem to be adequately solved.

Killing already tormented animals is the worst possible solution and not even close to the European standards.

RETURNING to the old way of solving this problem through the constant killing of unwanted animals NEVER GAVE ANY EFFECT. Contrary, all this is a huge financial expense to the state and taxpayers. Many European countries have solved this problem permanently in a few years and just because they used the principles of sterilization of dogs and cats. DO NOT FORGET: one unsterilized male animal can impregnate dozens of females, creating dozens upon dozens of unwanted offspring, while one unaltered female dog and her offspring can produce 67,000 puppies in only six years. In seven years, one female cat and her offspring can produce an incredible 370,000 kittens! So ask yourself - is it worth killing or neutering?

We ASK the authorities to finally take responsibility and above all begin to do the job they are paid for! Avoiding responsibility by killing all the dogs in the streets will not be even close to the solving of the problem of stray dogs! Problem with stray dogs was created by irresponsible owners who abandoned them and managed to get unpunished for that. Solving this problem should be your primary goal, not the killing of innocent animals!

We DEMAND in the name of God and on behalf of all abandoned and rejected animals that this problem must be approached to in a civilized manner, which is proved to be very effective, humane and cheap. We REQUIRE immediate cease of all the attempts to suspend/amend the Law for the protection and the welfare of animals only at the expense of animals and to urgently introduce a central registry of owned animals and the same finally systematically register as well to prohibit the uncontrolled breeding and selling of dogs. We DEMAND proper punishment for irresponsible owners who abandon animals! We DEMAND to solve this problem by introducing amendments to the Law for mandatory castration and sterilization of all dogs and cats in the territory of the country! Eventually we REQUIRE for the first time in your career to do something in accordance with the Law, and that is, after four years of its existence, to start enforcing and not altering it.


No comments:

Post a Comment